Soutěž

S velkou radostí Vám oznamuji, že má fotografie se umístila na prvním místě soutěže „ZOO A BZ PLZEŇ, docela jiný svět“

Fotografická soutěž vyhlášená Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně byla rozdělena do čtyř kategorií. 

 

Kategorie "Savci" měla nejvíce příznivců, do té bylo posláno 356 fotografií. Do kategorie "Ostatní živočichové" bylo přihlášeno 135 fotografií, v kategorii "Návštěvníci a ostatní" bylo vybíráno ze 186 obdržených fotografi. A konečně v kategorii "Ptáci", kde jsem se umístil na prvním místě, obdržel pořadatel 243 fotografií.

Zvítězil jsem s fotografií orla bělohlavého, pořízenou na sokolnických ukázkách, které jsou pravidelně k vidění v plzeňské ZOO dvakrát denně během celé letní sezóny. Sokolnické přelety profesionálně a zároveň poutavě a humorně vede pan Zaleš. Několik vybraných návštěvníků při nich zažije blízké setkání s velkým ptákem :-)

 

Členové poroty:

Jaroslav Vogeltanz, fotograf, pracovník propagace ZOO a BZ Plzeň

Mgr. Martin Vobruba, vedoucí oddělení propagace ZOO a BZ Plzeň

Bc. Tomáš Jirásek, fotografující zoolog ZOO a BZ Plzeň